วันสงกรานต์

เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นเทศกาลช่วงฤดูร้อนของไทย ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 13 - 15 เดือนเมษายนของทุกๆปีตามปฏิทิน
แต่ทางเทศบาลนครระยอง จะจัดในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ซึ่งในวันที่ 13 เมษายน มีพิธีตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป


ประกอบด้วย
- พิธีสรงน้ำพระพุทธอังคีรสฯและพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดระยอง
- พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครระยอง
- พิธีอันเชิญพระพุทธอังคีรสฯ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดระยอง แห่รอบตัวเมืองระยอง เพื่อให้ประชาชนชาวระยอง

- ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธอังคีรสฯ โดยทั่วกัน  โดยขบวนแห่ประกอบด้วย พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
- แก่ประชาชนชาวระยอง  ขบวนนางสงกรานต์  ขบวนมวลชนและประชาชนชาวระยองเข้าร่วมขบวนแห่