พิมพ์
หมวดหลัก: ท่องเที่ยวระยอง
หมวด: เทศกาลและประเพณี
ฮิต: 15262

 

ลอยกระทง

งานลอยกระทง จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี มีการจัดงานทั้งหมดจำนวน 2 วัน
บริเวณ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส หรือบริเวณสะพานโขดศรีเมืองติดกับสวนศรีเมือง ภายในงานมี
กิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง-ลูกกรุง การแสดงของนักเรียน การออกร้านจำหน่ายอาหาร ตลอดจนร่วมลอยกระทง