พิมพ์
หมวดหลัก: ท่องเที่ยวระยอง
หมวด: เทศกาลและประเพณี
ฮิต: 3048

 

งานภูมิบุรีศรีระยอง

เทศบาลนครระยอง จะใช้ถนนยมจินดา ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ มีเมืองเก่า ตึกเก่า ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ระยอง เป็นที่รู้จักกัน
ในชื่อ ถนนยมจินดา ให้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองระยอง
และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ โดยจะมีการรวบรวมศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์หลายแห่ง เช่น สถูปเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย/ แบบอาคารเก่ายุค รัชกาลที่ 4 และ 5
/ถนนยมจินดา/ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์หลวงพ่อขาววัดโขดทิมทาราม มาจัดแสดงเพื่อให้ลูกหลานได้สืบสาน และรักษาสิ่งดีดี
มีคุณค่าเหล่านี้ สืบไป ภายในงาน มีการออกร้านโบราณ ตลอดแนวถนน โดยงานจะจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันศุกร์ ถึงวันเสาร์
ในอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคม ของทุกปี แล้วแต่วันแถลงข่าวว่าจะจัดวันไหน แต่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งคณะกรรมการฯ ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ที่มาในงาน ส่วนใหญ่ จะแต่งกายด้วย ผ้าไทย
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานอีกด้วย