พิมพ์
หมวดหลัก: ท่องเที่ยวระยอง
หมวด: โรงแรมที่พัก
ฮิต: 1980

โรงแรม บังกะโล รีสอร์ท

 

อ่าวไผ่
เจี๊ยบบังกะโล หมู่ 4 ต.เพ โทร.(01) 853-3121 จำนวน 50 ห้อง ราคา 500-2,000 บาท
ซีบรีส 23 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 239-4780 จำนวน 60 ห้อง ราคา 400-2,000 บาท
ซิลเวอร์แซนด์ หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 218-5195 จำนวน 40 ห้อง ราคา 300-700 บาท
ทรายเงินบังกะโล หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 321-0195 บังกะโล 30 หลัง ราคา 100-300 บาท
นากะ 36 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 239-9922, (01) 353-2575 บังกะโล 21 หลัง ราคา 200-700 บาท
ลิตเติ้ลฮัท 16/1 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 218-5195 บังกะโล 35 หลัง ราคา 250-350 บาท
เสม็ดวิลล่า 89 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 494-8090 โทรสาร (01) 945-5481 จำนวน 31 ห้อง ราคา 500-1,200 บาท
อ่าวไผ่ฮัท 71 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 353-2644 จำนวน 65 ห้อง ราคา 500-2,000 บาท
อ่าวทับทิม
ทับทิม 13/15 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 615041-3, (01) 218-7759 โทรสาร (01) 218-7759 จำนวน 59 ห้อง ราคา 500-2,400 บาท
พุทรา ต.เพ โทร. 615039, (01) 450-3075 จำนวน 25 ห้อง ราคา 300-500 บาท
อ่าวนวล
อ่าวนวลบังกะโล 61/1 หมู่ 4 ต.เพ จำนวน 8 ห้อง ราคา 150-400 บาท
อ่าวช่อ
ธารตะวันรีสอร์ท 44 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 652831, (01) 949-5748 จำนวน 42 ห้อง ราคา 500-1,500 บาท
วันเดอร์แลนด์ (ลุงหวัง) 13/9 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 996-8477, (01) 940-2901, (01) 438-8409 บังกะโล 65 หลัง ราคา 150-1,500 บาท
อ่าวช่อเกสต์เฮาส์ 44 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 652831, (01) 949-5748 โทรสาร 652535 จำนวน 42 ห้อง ราคา 500-1,500 บาท
อ่าววงเดือน
ซีฮอร์ส 13/10 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 451-5148 จำนวน 25 ห้อง ราคา 400 -1,500 บาท
มาลิบูการ์เด้น รีสอร์ท 77 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 615356-7, 651057, (01) 210-4809 โทรสาร (01) 928-8020 จำนวน 49 ห้อง ราคา 950-2,400 บาท
เสม็ดคาบาน่า ต.เพ โทร. 648500-2, 648287-8 จำนวน 16 ห้อง ราคา 300-700 บาท
วงเดือนรีสอร์ท 22/2 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 651777, 652408 โทรสาร 651819 จำนวน 54 ห้อง ราคา 800-1,200 บาท
วงเดือนวิลล่า 22/2 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 652300, (01) 308-5915 โทรสาร 651741 จำนวน 24 ห้อง ราคา 900-2,500 บาท
อ่าวเทียน
ลุงดำ ต.เพ โทร. (01) 451-4348 บังกะโล 30 หลัง ราคา 400-800 บาท
แสงเทียน 88 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 218-6934 บังกะโล 21 หลัง ราคา 400-700 บาท
อ่าวหวาย
เสม็ดวิลล์ 88/1 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 651681 โทรสาร 651681-2 บังกะโล 66 หลัง ราคา 900-2,500 บาท E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ่าวกิ่ว
อ่าวกิ่วคอรัลบีช 76 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 652561, (01) 218-6231, (01) 812-2046 โทรสาร 652561, (01) 218-6231, (01) 812-2046 จำนวน 27 ห้อง ราคา 600-3,400 บาท
อ่าวปะการัง
อ่าวปะการัง ต.เพ โทร. 286314, (01) 862-8586, (01) 437-8565 บังกะโล 12 หลัง ราคา 300-1,500 บาท
อ่าวสับปะรด
ไพน์แอ๊ปเปิ้ล ต.เพ โทร. (01) 658-5832 จำนวน 19 ห้อง ราคา 500 บาท
อ่าวพร้าว
โดมบังกะโล 68/6 หมู่ 5 ต.เพ โทร. 651377, (01) 578-5455 โทรสาร 652600 จำนวน 26 ห้อง ราคา 900- 1,200 บาท
อ่าวพร้าว รีสอร์ท แอนด์ เลอวิมาน 292/2 หมู่ 2 ต.เพ อ.เมือง โทร. 651134-5 โทรสาร 651962 กรุงเทพฯ โทร. 438-9771-2 โทรสาร 439-0352 จำนวน 52 ห้อง ราคา 2,889-12,840 บาท
เอส.เค.ฮัท หมู่ 4 ต.เพ อ.เมือง บังกะโล 24 หลัง 24 ห้อง ราคา 100-200 บาท