พิมพ์
หมวดหลัก: ท่องเที่ยวระยอง
หมวด: โรงแรมที่พัก
ฮิต: 16121
ก้นอ่าวเบย์ รีสอร์ท 89/4 หมู่ 1 ต.เพ โทร. 652377 กรุงเทพฯ โทร. 393-4081 (หลัง 20.00 น. โทร. 393-3061) จำนวน 16 ห้อง ราคา 600-1,000 บาท
กิติมาฮัท 77/19 หมู่ 1 ต.เพ โทร. 651564 โทรสาร 651564 กรุงเทพฯ โทร. 514-1455 บังกะโล 8 หลัง ราคา 800-1,000 บาท
ฉัตรทองบีช 78/37 หมู่ 1 บ้านก้นอ่าว โทร. 651853 จำนวน 7 ห้อง ราคา 800-1,200 บาท
ชนนิกานต์ 77/2 หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. 655249 กรุงเทพฯ โทร. 379-2410 จำนวน 12 ห้อง ราคา 400-1,600 บาท
ชมตะวัน 78/47 ถ.หาดแม่รำพึง บ้านก้นอ่าว โทร. 652047-8 กรุงเทพฯ โทร. 451-9389 จำนวน 25 ห้อง ราคา 700-1,500 บาท
ซีวินด์ รีสอร์ท 82/16 ถ.หาดแม่รำพึง โทร. 651562, 652736-8 โทรสาร 652735 จำนวน 50 ห้อง ราคา 750-1,500 บาท
ซี แซนด์ ซัน 182/112 หมู่ 9 ถ.เลียบหาดแม่รำพึง ต.ตะพง อ.เมือง โทร. 645367-8 จำนวน 109 ห้อง ราคา 500-1,500 บาท
เดอะรอยัล ระยอง 97 ถ.เลียบชายหาด ต.เพ โทร. 651571-2 โทรสาร 651572 จำนวน 10 ห้อง ราคา 2,000 บาท
บ้านก้นอ่าว 78/74 หมู่ 1 เขาแหลมหญ้า ต.เพ โทร. 652051 จำนวน 6 ห้อง ราคา 1,500-2,500 บาท
บ้านเนีย ซีไซด์ 144/6 หาดแม่รำพึง ต.ตะพง กรุงเทพฯ โทร. 5252208 จำนวน 10 หลัง ราคา 700-3,000 บาท
บ้านโนรี 82/12 หมู่ 1 ต.เพ โทร. 651648 จำนวน 14 ห้อง ราคา 500-1,200 บาท
บ้านผาสุข 186/2 ถ.หาดแม่รำพึง บ้านก้นอ่าว โทร. 652056 กรุงเทพฯ โทร. 322-8099-10 จำนวน 10 ห้อง ราคา 500-1,000 บาท
บ้าน พร้อมพงษ์ 77/11 หมู่ 5 ถ.เลียบหาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. 655238 โทรสาร 655237 กรุงเทพฯ โทร. 277-5725 โทรสาร 276-3613 จำนวน 36 หลัง ราคา 800-3,000 บาท
บ้านเยาวชน ก้นอ่าว 89/4 ถ.หาดแม่รำพึง บ้านเพ(ห่างจากหาด 60 ม.) โทร. 653374 กรุงเทพฯ โทร. 513-7093 จำนวน 50 เตียง ราคา 180 บาทต่อคน (ต้องมีบัตรสมาชิก)
บ้านศิลาชล 77/22 ถ.หาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. 898607-8 กรุงเทพฯ โทร. 276-3613 จำนวนบังกะโล 23 หลัง 23 ห้อง ราคา 1,500-6,000 บาท
บ้านริมหาด 78/85-86 หมู่ 1 ต.เพ โทร. 652133 บังกะโล 6 หลัง ราคา 500-700 บาท
บ้านสบ๊าย สบาย 60/16 ถ.หาดแม่รำพึง อ.เมือง โทร. 898911-5, 655435 โทรสาร 898700 จำนวน 8 หลัง ราคา 1,750-6,500 บาท
บ้านหินขาว 146/14 หมู่ 1 หาดแม่รำพึง โทร. 664471 กรุงเทพฯ โทร. 451-9389 จำนวน 27 หลัง ราคา 800-5,000 บาท
บี.พี. อาร์โฮเท็ล 79/1 หมู่ 4 ต.ตะพง โทร. 655101, 664067 จำนวน 39 ห้อง ราคา 450-600 บาท
ปรางค์ชนก 89/9 หมู่ 1 ต.เพโทร. 651975 กรุงเทพฯ โทร. 530-1784 บังกะโล 16 หลัง ราคา 1,000-1,200 บาท
ปลารินยา 186 /4 หมู่ 6 ถ.หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. 655135, 611475, (01) 457-7633 บังกะโล 10 หลัง ราคา 900-7,000 บาท
เปรมวดีซีวิว 105/1 หมู่ 1ถ.หาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. 651740 จำนวน 13 หลัง ราคา 800-1,500 บาท
พนาชล 82/2 หมู่ 1 โทร. 651675 จำนวน 20 ห้อง ราคา 600 -2,500 บาท
พลอยไพลิน วิลเลจ 78/19 หมู่ 1 ต.เพ โทร. 651373-4 กรุงเทพฯ โทร. 217-9295 จำนวน 45 ห้อง ราคา 400-2,000 บาท
พฤษชาติ รีสอร์ท 144/3 หมู่ 1 หมู่บ้านหินขาว หาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. 655026, (01) 213-4577 กรุงเทพฯ โทร. 585-0221, 585-5764 โทรสาร 585-5764 จำนวน 50 ห้อง ราคา 1,000-5,000 บาท
พี.เอ็ม 78/31 หมู่ 1 บ้านก้นอ่าว โทร. 651579 กรุงเทพฯ โทร. 274-7622, 274-7565 จำนวน 13 หลัง ราคา 1,500-3,500 บาท
พี.เอ็ม.เอ็ม วิลล่า 78/72 หมู่ 1 ถ.เลียบหาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. 653241-2, 644647 โทรสาร 664647 บังกะโล 26 หลัง ราคา 800-4,000 บาท
มรกตคอน โดเทล 81/4 หมู่ 1 ต.เพ โทร. 652110-1 โทรสาร 652032 จำนวน 57 ห้อง ราคา 1,500-3,500 บาท
มารีน 79/1 หมู่ 4 หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. 655101, 664067-8 จำนวน 39 ห้อง ราคา 450-600 บาท
ระยอง โกลด์โฮเต็ล 77/9 หมู่ 5 หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. 664164-5 โทรสาร 664165 จำนวน 42 ห้อง ราคา 400-1000 บาท
ระยองรีสอร์ท 186 หมู่ 1 ต.เพ โทร. 651000-6 โทรสาร 651007 กรุงเทพฯ โทร. 255-2392 โทรสาร 255-2391 จำนวน 168 ห้อง ราคา 4,208-14,713 บาท
วังทองรีสอร์ท 77/12-14 หาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. 651691, 652303 กรุงเทพฯ โทร. 279-5107, 279-2178 บังกะโล 27 หลัง ราคา 800-3,800 บาท
สวนสโมสร 178 หมู่ 6 ถ.หาดแม่รำพึง โทร. 655091 บังกะโล 16 หลัง ราคา 400-5,500 บาท
หยกทะเลเฮาส์ 78/26-29 หมู่ 1 บ้านก้นอ่าว ต.เพ โทร. 613104, 652132 จำนวน 7 หลัง ราคา 1,000-2,500 บาท
แหลมหญ้า รีสอร์ท 78/1 หมู่ 1 ต.เพ โทร. 651601, 651864 กรุงเทพฯ โทร. 945-7792-3, 519-0763 จำนวนบ้านพัก 8 หลัง ราคา 2,000-3,500 บาท
อินทรคาบาน่า 105/22 ถ.หาดแม่รำพึง ต.เพ กรุงเทพฯ โทร. 5879477, 585-1648-9 จำนวน 10 ห้อง ราคา 1,000 บาท
อุทยาน แห่งชาติ เขา แหลมหญ้า ต.เพ โทร. 653034 จำนวน 2 หลัง
เอ็ม.เอ็ม วิลล่า 78/58 หาดแม่รำพึง ต.เพ บ้านก้นอ่าว โทร. 651559-60 จำนวน 7 ห้อง ราคา 500-1,500 บาท
เอส.เอ็ม 225 หมู่ 5 หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. 655240, 655472 บ้านพัก 20 หลัง ราคา 450-600 บาท