แกงเผ็ดหน่อสับปะรด

เป็นผลผลิตจากไร่จากสวนอีกเมนูหนึ่ง เพราะระยองเป็นแหล่งปลูกสับปะรด

แหล่งใหญ่ ในภาคตะวันออก ชาวระยองนำหน่อสับปะรด ซึ่งเป็นส่วนยอด

ของผลสับปะรด  มาปลอกเหลือแต่แกนสีขาวๆซอยเป็นแผ่นบางๆ

ใส่แกงเผ็ดเนื้อวัวแทน ผักชนืดอื่น ทำให้ได้แกงเผ็ดรสชาติเข้มข้น

ไม่เหมือนใคร