พิมพ์
หมวดหลัก: ท่องเที่ยวระยอง
หมวด: อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง
ฮิต: 2242

แมงกะพรุนจิ้มน้ำจิ้ม

อาหารยอดนิยมจากทะเลอีกอย่าง

หนึ่งของคนท้องถิ้น แหล่งจับแมงกะพรุน

แหล่งใหญ่อยู่ที่ปากน้ำประแสร์ ชาวบ้าน

จะนำแมงกะพรุนมาหมักกับเปลือกต้น

อินทรีย์ กินกับน้ำพริกถั่ว (คล้ายน้ำจิ้ม

เต้าหู้ทอด) เป็นของกินเล่นหรือกับข้าวก็ได้