แจงลอน หรือจับลอน

ของกินเล่นตำรับชาวระยองที่ได้รับ

ความนิยมจากทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

ด้วยรสชาติกลมกล่อมที่บ้างก็ว่าเหมือนห่อหมก

บ้างก็ว่าเหมือนทอดมัน โดยชาวระยองนำเนื้อ

ปลาทะเลมาขูดคลุกเคล้า กับเครื่องแกง

เนื้อมะพร้าวป่น ปั่นเป็นลูกเล็กๆ เสียบไม้

นำไปปิ่งส่งกลิ่นหอมจนหลายคนอดใจไม่ไหว