สะพานโขดศรีเมือง

สะพานโขดศรีเมือง สร้างขึ้นไกล้ ๆ สวนสาธารณะ สวนศรีเมือง แหล่งพักผ่อนและออกกำลังกายของชาวระยอง