3 พฤศจิกายน 01.01 น.

จราจร

ปัญหาจราจรหน้า รพ.กรุงเพทระยอง วันที่มีตลาดนัด  จอดรถไหล่ทาง รถติด ซึ่งหน้า รพ.ควรเป็นถนนที่คนป่วยสามารถเดินทางเข้่าสะดวก


5 พฤศจิกายน 2561 09.30 น.

เทศบาลนครระยองขอแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตของเทศบาลนครระยอง