16 พฤศจิกายน 12:30

สุนัขจรจัด

บริเวณแฟลตหลังอำเภอเมืองระยอง มีหมาจรจัดจำนวนมาก ไล่เห่าเสียงดัง
สร้างความรบกวนให้แก่ผู้ที่อาศัยในบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะมีคนนำอาหารมาให้เป็นประจำ แต่ก็ไม่ได้รับสุนัขเหล่านั้นไปดูแล ตอนกลางคืนยังคงปล่อยให้สร้างความรำคาญแก่ผู้คนทั่วไป
จึงอยากให้ทางเทศบาล ดำเนินการย้ายสุนัขเหล่านั้นออกนอกพื้นที่ แต่หากผู้ใดแจ้งหรือประสงค์แสดงตัวเป็นเจ้าของ ช่วยกรุณารับไปเลี้ยงในขอบเขตพื้นที่ของตัวเอง เพื่อไม่ให้สร้างความรำคาญแก่ผู้คนทั่วไปด้วย


21 พฤศจิกายน 2561 09.30 น.

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง