22 ตุลาคม 2561 21.05 น.

โคมไฟเสีย

โคมไฟแสงสว่างกลางถนนหน้าร้าน ปิยะเวช ถนนชุมพล ตลาดเก่าเสียเป็นเดือนแล้วครับ  เวลาค่ำคืนมืดมากกรุณามาเปลี่ยนหลอดไฟด้วยครับ ขอบคุณ


24 ตุลาคม 2561 10.00 น.

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง