27 ก.พ. 61 21.29

แก้ไขปัญหามุมเลี้ยว ถนนข้างจวน

ด้วยปัญหาการจราจรมุมถนนข้างจวนตัดกับถนนตากสิน ได้มีปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนจุดนี้มีมากขึ้นทุกวัน เกิดจากถนนแคบและมีรถใช้เส้นทางนี้มากและรถที่เลี้ยวมาจากถนนตากสินต้องทำมุมเลี้ยวกว้างเพื่อหลบฟุตปาททำให้รถลํ้าข้ามไปในเลนส์ตรงข้าม แต่ถ้ารถทางฝั่งของถนนข้างจวนมาถึงปากซอยก่อนและถ้ามีรถทางฝั่งถนนตากสินเลี้ยวมาพอดีจะเลี้ยวไม่ได้เลย หรือถ้าเลี้ยวได้จะต้องปีนฟุตปาทแน่นอน กระผมมีความเห็นว่า ควรแก้ไข โดยการตัดหัวมุมฟุตปาทออกไปบ้างเพื่อให้มุมเลี้ยวรถแคบลง ครับ( ตามเอกสารแนบ)  อนึ่งกระผมหวังว่าจะได้รับการแก้ไขโดยทันด่วนนะครับ

28 ก.พ. 61 09.30

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป