การลดขั้นตอนการและระยะเวลาการให้บริการรับแจ้งการย้ายเข้า-ย้ายออก ในเขตเทศบาลและการพิมพ์ทะเบียนบ้านกรณีชำรุดหรือสูญหาย

ธันวาคม 21, 2558 168
Last modified on วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 01:58