โครงการการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน(TOD)ในเขตเทศบาลนครระยอง

กุมภาพันธ์ 16, 2560 463

ข้อมูลโครงการเบื้องต้นและแนวทางการเลือกเส้นทางและสถานีขนส่งมวลชน

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนักไปทางใด การพาณิชยกรรมสองข้างทางจึงได้อานิสงค์มาก

รถไฟฟ้ารางเบา ... เครื่องกระตุ้นการพัฒนาเมืองสู่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

หากประเทศไทยต้องการเมืองแห่งการเดินให้พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยใช้รถไฟฟ้ารางเบาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสุขภาวะ ประสบการณ์จากเมืองพอร์ตแลนด์สู่เทศบาลนครระยอง

Last modified on วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563 14:53