ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสมุทรคงคา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 22, 2564 40