ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเวทีพร้อมห้องเก็บพัสดุ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 22, 2564 34