ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังและพัฒนามาตรฐานสถานที่ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2564) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 19, 2564 28