ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคหกรรม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 21, 2564 41