ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคหกรรม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 15, 2564 11