สัญญาซื้อขายเลขที่ 23/2564ซื้อโครงการจัดอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564 11:43

Latest from Sukanda Ladadok