ประกาศเทศบาลเมืองมาบตาพุด เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

พฤษภาคม 06, 2564 134
Last modified on วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564 10:51