มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

พฤษภาคม 07, 2564 35
Last modified on วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 10:11