ยกเลิกร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 69 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมษายน 19, 2564 24