*กล้องวงจรปิด บริเวลแยกถนน ค. 2 ตัดสุขุมวิท ( แยกสองพี่น้อง) ต. เชิงเนิน ใช้งานได้หรือไม่ ?

7 มี.ค. 2564

กล้องวงจรปิด บริเวลแยกถนน ค. 2 ตัดสุขุมวิท ( แยกสองพี่น้อง) ต. เชิงเนิน ใช้งานได้หรือไม่ ?

กล้องวงจรปิด บริเวลแยกถนน ค. 2 ตัดสุขุมวิท ( แยกสองพี่น้อง) ต. เชิงเนิน ไม่ทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เนื่องจากญาติประสบอุบัติเหตุบริเวณแยกดังกล่าว จะรบกวนขอดูเหตุการณ์ย้อนหลังครับ


11 มี.ค. 2564

จะดำเนินการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งให้ทราบครับ


Rate this item
(0 votes)