แบบรายงานตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ของโรค COVID-19 ที่เข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครระยอง สามารถทำแบบรายงานได้ทั้งในเพจเทศบาลนครระยอง และทางเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง

แบบรายงานตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ของโรค COVID-19 ที่เข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครระยอง สามารถทำแบบรายงานได้ทั้งในเพจเทศบาลนครระยอง และทางเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBSMYdoWglf8Z2-fq-I76cwjKVazNVd6A-z5iriBuu8af1WQ/viewform

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 16 เมษายน 2564 15:27