การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครระยอง

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครระยอง และผู้ใช้งานในระบบ(Admin) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง จุดด้อยที่ต้องแก้ไข ประเด็นที่ต้องพัฒนา แนวทาง   การนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลนครระยอง ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช (ชั้น๒) สำนักงานเทศบาลนครระยอง

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพุธ, 14 กรกฎาคม 2564 10:24