ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลนปากแม่น้ำระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 22, 2564 35
Last modified on วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564 13:44