ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครระยอง จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 15, 2564 27