Print this page

การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์ หรือตลาดวัดลุ่ม)

By มีนาคม 19, 2564 70

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง จัดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์ หรือตลาดวัดลุ่ม) ให้กับผู้ค้าภายในอาคารตลาดฯ มีนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ สถานที่ขายสินค้าชั่วคราวด้านหลังตลาด

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564 16:07

Latest from Yukoltorn Boonyang