*ต้นไม้ยื่นระสายไฟ

2 มี.ค. 2564

ต้นไม้ยื่นระสายไฟ

เพื่อนบ้านเห็นทางเทศบาลมาตัดต้นไม้ที่ยื่นออกไปนอกรั้วจึงเข้ามาขอให้เจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ยื่นระสายไฟดังภาพ แต่เนื่องจากไม่ได้ไปยื่นเรื่องก่อน แต่ บริเวณดังกล่าวเกี่ยวพันกับสายไฟ เจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ที่มาดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เพื่อนบ้านแจ้งว่าเคยเรียกการไฟฟ้าให้มาดำเนินการ แต่ทางการไฟฟ้าแจ้งว่าเป็นเขตรับผิดชอบของทางเทศบาลนครระยอง จึงไม่ได้ดำเนินการให้ จึงรบกวนทางเทศบาลนครระยองเข้าแก้ไข ดำเนินการด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


3 มี.ค. 2564

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


Rate this item
(0 votes)