*กำแพงบ้านพังจากการวางระบบระบายน้ำ

1 มี.ค. 2564

กำแพงบ้านพังจากการวางระบบระบายน้ำ

ที่อยู่บ้านที่กำแพงพัง xx ถ.xxx ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


3 มี.ค. 2564

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


Rate this item
(0 votes)