ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาครูต่างชาติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจำเดือนเมษายนถึงกันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กุมภาพันธ์ 11, 2564 37