ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดอนันต์หรือตลาดวัดลุ่ม) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กุมภาพันธ์ 04, 2564 38