ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าศูนย์กักและดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 15, 2564 39