ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 15, 2564 31