ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาและปูกระเบื้อง ด้านหลังอาคารเรียน 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 24, 2563 37