ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1ชนิด 2ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน (โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 06, 2563 70