กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) "ชาวเทศบาลนครระยองร่วมใจ ไม่ทนต่อการทุจริต"

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครระยอง นำโดย นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง facebook fanpage สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ "ชาวเทศบาลนครระยองร่วมใจ ไม่ทนต่อการทุจริต"

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพุธ, 27 มกราคม 2564 16:25