แบบประเมิน PM แบบใหม่ ปี 63 (ต.ค. 63)

ตุลาคม 15, 2563 259

แบบประเมิน PM พนักงานเทศบาล 1 ต.ค.63

 

แบบประเมิน PM พนักงานจ้าง 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64

 

แบบประเมิน PM ลูกจ้างประจำ 1 ต.ค.63

Last modified on วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 13:40