การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ค่าชุดผจญเพลิง (ชุดนอร์แม็กซ์) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด, ชุดป้องกันสารเคมีอันตราย ระดับ B (Level B) จำนวน 2 ชุด และหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับระดับได้ จำนวน 8 อัน

กันยายน 23, 2563 87