โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By กุมภาพันธ์ 12, 2563 204

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลนครระยอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร CHANGE to Win Together (วันที่ 2) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายฉัตนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง ให้เกียรติกล่าวปิดการอบรมฯ ช่วงท้าย โดยมีอาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้กับบุคลากรของเทศบาลนครระยอง ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมมีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมระยอง2 โรงเเรมสตาร์คอนเวนชั่น


 
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 16:19