ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง

กรกฎาคม 08, 2563 242

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง

 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตไตรมาสที่ 1-3 ประจำปี 2563
 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563

 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตไตรมาสที่ 1-2 ประจำปี 2564