การประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินปี 62

การประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินปี 62

    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครระยอง ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สำนักงานเทศบาลนครระยอง เพื่อสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment : ITA) ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา โดยร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง จุดด้อยที่ต้องแก้ไข รวมถึงประเด็นที่ต้องพัฒนา พร้อมทั้งแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปี 2563

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 13:58