แบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) ในเขตเทศบาลนครระยอง

เทศบาลนครระยองขอแจ้งให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครระยองทราบว่า ท่านใดที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 //กรุณากรอกข้อมูลใน Google Form ตามลิงค์หรือสแกน QR CODE //สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้  สามารถกดลิงค์ : https://forms.gle/Zr5E9NmnvWenbYXdA เพื่อกรอกแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลรายงานรัฐบาลให้ความช่วยเหลือต่อไป

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2563 13:29