การโอนย้ายพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562

ตุลาคม 02, 2562 324