บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครระยอง ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง ติดตามเพิ่มเติม Facebook : เทศบาลนครระยอง