นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป

อดีตรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง