ตารางการเดินรถ
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง

เชิดชัยทัวร์

ระยอง - กรุงเทพฯ

เวลาการเดินรถ 03.50 น. 15.30 น.

เวลาการเดินรถ 07.35 น. 18.50 น.

เวลาการเดินรถ 10.05 น.

โทร.จองตั๋วล่วงหน้า 0-3886-1063

บริษัทระยองทัวร์จำกัด (ปอ.1)

ระยอง - เอกมัย

เวลาการเดินรถ 03.00 น. 08.50 น. 13.25 น. 17.35 น.

เวลาการเดินรถ 03.25 น. 09.15 น. 13.50 น. 18.00 น.

เวลาการเดินรถ 04.40 น. (มาบตาพุด) 09.40 น. 14.15 น. 18.25 น.

เวลาการเดินรถ 05.00 น. 10.30 น. 14.40 น. 19.15 น.

เวลาการเดินรถ 05.30 น. 10.55 น. 15.05 น. 19.40 น.

เวลาการเดินรถ 05.55 น. 11.20 น. 15.55 น. 20.55 น.

เวลาการเดินรถ 06.45 น. 11.45 น. 16.20 น. 21.20 น.

เวลาการเดินรถ 08.25 น. 12.10 น. 16.45 น.

เวลาการเดินรถ 12.35 น. (มาบตาพุด)

โทร.จองตั๋วล่วงหน้า

ระยอง 0-3886-1354-5

มาบตาพุด 0-3868-9332

รัตนมงคลทัวร์

รถด่วนกรุงเทพฯ (หมอชิต) - ระยอง

ระยอง - หมอชิต

เวลาการเดินรถ 03.30 น. 08.30 น. 13.20 น.

เวลาการเดินรถ 04.30 น. 09.30 น. 14.30 น.

เวลาการเดินรถ 06.00 น. 10.00 น. 15.10 น.

เวลาการเดินรถ 07.20 น. 11.30 น. 16.30 น.

เวลาการเดินรถ 07.40 น. 12.30 น. 18.10 น.

เวลาการเดินรถ 19.00 น.

โทร.จองตั๋วล่วงหน้า

ระยอง 0-3886-1354-5

มาบตาพุด 0-3868-9332
บ้านฉาง 0-3888-1188

มาบตาพุด 0-3872-2322