วันสงกรานต์

เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นเทศกาลช่วงฤดูร้อนของไทย ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 13 - 15 เดือนเมษายนของทุกๆปีตามปฏิทิน
แต่ทางเทศบาลนครระยอง จะจัดในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ซึ่งในวันที่ 13 เมษายน มีพิธีตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป


ประกอบด้วย
- พิธีสรงน้ำพระพุทธอังคีรสฯและพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดระยอง
- พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครระยอง
- พิธีอันเชิญพระพุทธอังคีรสฯ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดระยอง แห่รอบตัวเมืองระยอง เพื่อให้ประชาชนชาวระยอง

- ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธอังคีรสฯ โดยทั่วกัน  โดยขบวนแห่ประกอบด้วย พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
- แก่ประชาชนชาวระยอง  ขบวนนางสงกรานต์  ขบวนมวลชนและประชาชนชาวระยองเข้าร่วมขบวนแห่

 

 

ลอยกระทง

งานลอยกระทง จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี มีการจัดงานทั้งหมดจำนวน 2 วัน
บริเวณ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส หรือบริเวณสะพานโขดศรีเมืองติดกับสวนศรีเมือง ภายในงานมี
กิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง-ลูกกรุง การแสดงของนักเรียน การออกร้านจำหน่ายอาหาร ตลอดจนร่วมลอยกระทง

 

 

งานภูมิบุรีศรีระยอง

เทศบาลนครระยอง จะใช้ถนนยมจินดา ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ มีเมืองเก่า ตึกเก่า ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ระยอง เป็นที่รู้จักกัน
ในชื่อ ถนนยมจินดา ให้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองระยอง
และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ โดยจะมีการรวบรวมศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์หลายแห่ง เช่น สถูปเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย/ แบบอาคารเก่ายุค รัชกาลที่ 4 และ 5
/ถนนยมจินดา/ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์หลวงพ่อขาววัดโขดทิมทาราม มาจัดแสดงเพื่อให้ลูกหลานได้สืบสาน และรักษาสิ่งดีดี
มีคุณค่าเหล่านี้ สืบไป ภายในงาน มีการออกร้านโบราณ ตลอดแนวถนน โดยงานจะจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันศุกร์ ถึงวันเสาร์
ในอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคม ของทุกปี แล้วแต่วันแถลงข่าวว่าจะจัดวันไหน แต่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งคณะกรรมการฯ ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ที่มาในงาน ส่วนใหญ่ จะแต่งกายด้วย ผ้าไทย
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานอีกด้วย

 

งานห่มผ้าพระเจดีกลางน้ำ

เจดีย์กลางน้ำ
ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง และเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพนับถือมาก ราวกลางเดือน 12 ของทุกปี
ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เช้าของวันลอยกระทง ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากจะมีงานประเพณีทอดกฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ
นอกจากนั้นจะมี งานลอย กระทง แข่งเรือยาวประเพณีห่มผ้าเจดีย์นั้น ผ้าที่จะนำมาห่มต้องเป็นผ้าสีแดง มีความยาว 6 เมตร
ใช้คน 2 คนปีน ขึ้นไปห่มส่วนบนของเจดีย์ บริเวณรอบๆเจดีย์มีการปลูกป่าสน ทำให้ร่มรื่นสวยงามจึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของชาวเมืองใน เวลาว่างอีกด้วยปัจจุบันเทศบาลนครระยองได้ทำการบูรณะพระเจดีย์และ บริเวณรอบองค์ อย่าง สวยงาม
สร้างสะพานคอนกรีตให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมป่าชายเลนอีกด้วย

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลนครระยองและหน่วยงานอื่นๆ
จัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง จัดขึ้นทุกปี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม